gksaigon.com, công ty tnhh công nghiệp gk sài gòn,

Tin tức

Vốn ngoại ráo riết tìm đường vào dự án chế tạo

Vốn ngoại ráo riết tìm đường vào dự án chế tạo

24/06/2020
Vốn ngoại ráo riết tìm đường vào dự án chế tạo

Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút đầu tư, nhưng phần lớn là đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong khi các doanh nghiệp trong nước chịu cảnh lép...
Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí: Cần khơi thông chính sách

Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí: Cần khơi thông chính sách

24/06/2020
Thiếu nguồn lực đầu tư

Theo Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), ngành đúc có vị trí, vai trò quan trọng trong ngành CNHT, có thể chiếm từ 40% đến 70% giá trị trong chuỗi công nghệ chế tạo các sản phẩm cơ khí. Nắm bắt được nhu cầu và...