Sản phẩm

Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200)
Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200) Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200) Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200) Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200) Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200)

Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200)

Liên hệ
Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200).

Béc cắt plasma Hypertherm 420044 (Maxpro 200)

Dòng cắt tối đa : 200A

Sử dụng cho máy MaxPro 200 Hypertherm.

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ