Sản phẩm

ĐIỆN CỰC PLASMA 220842 HYPERTHERM
ĐIỆN CỰC PLASMA 220842 HYPERTHERM ĐIỆN CỰC PLASMA 220842 HYPERTHERM ĐIỆN CỰC PLASMA 220842 HYPERTHERM ĐIỆN CỰC PLASMA 220842 HYPERTHERM

ĐIỆN CỰC PLASMA 220842 HYPERTHERM

Liên hệ
Điện cực plasma 220842 Hypertherm

Điện cực  plasma (45- 105A) Hypertherm.

Dùng cho mỏ cắt Powermax 65-85-105.

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ

Liên hệ: 0937162621 Việt Hàn Cắt