Sản phẩm

ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM
ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM

ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM

Liên hệ
ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 420200 HYPERTHERM USA

ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT 30A- 300A HYPERTHERM USA 420200

Sử dụng cho dòng máy XPR.

Dòng điện 30A-300A.

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ