Sản phẩm

Béc cắt plasma Hypertherm 420118
Béc cắt plasma Hypertherm 420118 Béc cắt plasma Hypertherm 420118 Béc cắt plasma Hypertherm 420118

Béc cắt plasma Hypertherm 420118

Liên hệ
Béc cắt Plasma Hypertherm 420118

Béc cắt Plasma 420118 Powermax 30 XP

Phạm vi hoạt động: 15A- 30A

Hãng sản xuất : Hypertherm Mỹ