Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200
VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220488- HYPERTHERM MAXPRO 200

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220488 Hypertherm- Maxpro200

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220488 Hypertherm- Maxpro200.

Dòng cắt tối đa: 200A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ