Sản phẩm

ĐIỆN CỰC PLASMA 220971 HYPERTHERM
ĐIỆN CỰC PLASMA 220971 HYPERTHERM ĐIỆN CỰC PLASMA 220971 HYPERTHERM ĐIỆN CỰC PLASMA 220971 HYPERTHERM ĐIỆN CỰC PLASMA 220971 HYPERTHERM

ĐIỆN CỰC PLASMA 220971 HYPERTHERM

Liên hệ
Điện cực plasma 220971 Hypertherm

Điện cực plasma 220971 Hypertherm 

Dùng cho dòng máy Powermax  65/ 85/ 105 / 125 Hypertherm

Dòng cắt từ 30- 125A