Sản phẩm

BÉC CẮT PLASMA 85A 220816 HYPERTHERM
BÉC CẮT PLASMA 85A 220816 HYPERTHERM

BÉC CẮT PLASMA 85A 220816 HYPERTHERM

Liên hệ
Béc cắt plasma 85A 220816 Hypertherm.

Béc cắt plasma 85A 220816 Hypertherm.

Sử dụng thích hợp cho máy Powermax 85- Powermax 105

Dòng cắt tối đa:85A

Xuất xứ Hypertherm Mỹ

Liên hệ: 0937.162.621 Việt Hàn Cắt