Sản phẩm

ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC 220936 HYPERTHERM -RETAINING CAP MAXPRO 200
ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC 220936 HYPERTHERM -RETAINING CAP MAXPRO 200 ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC 220936 HYPERTHERM -RETAINING CAP MAXPRO 200 ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC 220936 HYPERTHERM -RETAINING CAP MAXPRO 200 ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC 220936 HYPERTHERM -RETAINING CAP MAXPRO 200

ỐNG GIỮ CHỤP BẢO VỆ BÉC 220936 HYPERTHERM -RETAINING CAP MAXPRO 200

Liên hệ
Ống giữ chụp bảo vệ béc cắt plasma 220936-Retaining cap Hypertherm Maxpro200

Ống giữ chụp bảo vệ béc cắt plasma 220936-Retaining cap Hypertherm Maxpro200.

Dòng cắt tối đa: 200A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ