Sản phẩm

Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm
Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm

Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm

Liên hệ
Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm

Vòng sứ chia khí 220994 Hypertherm Swirl ring

Phạm vi hoạt động:  85A- 105A

Ứng dụng : mỏ cắt Plasma Hypertherm Powermax 65/ 85/ 105.