Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420406 HYPERTHERM XPR300
VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420406 HYPERTHERM XPR300 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420406 HYPERTHERM XPR300 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420406 HYPERTHERM XPR300 VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420406 HYPERTHERM XPR300

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420406 HYPERTHERM XPR300

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 420406 Hypertherm XPR300

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 420406 Hypertherm XPR300

Dòng cắt: 300A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ

Liên hệ: 0937.162.621 Việt Hàn Cắt