Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220997 HYPERTHERM
VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220997 HYPERTHERM

VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220997 HYPERTHERM

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220997 Hypertherm.

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220997 Hypertherm.

Dòng cắt tối đa : 125A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ