Sản phẩm

ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220665 130A
ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220665 130A

ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220665 130A

Liên hệ
Điện cực plasma Hypertherm 220665 130A

Điện cực plasma Hypertherm 220665 130A

Dòng cắt tối đa: 130A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ