Sản phẩm

ỐNG DẪN NƯỚC (WATER TUBE)- 220521 HYPERTHERM MAXPRO200.
ỐNG DẪN NƯỚC (WATER TUBE)- 220521 HYPERTHERM MAXPRO200. ỐNG DẪN NƯỚC (WATER TUBE)- 220521 HYPERTHERM MAXPRO200. ỐNG DẪN NƯỚC (WATER TUBE)- 220521 HYPERTHERM MAXPRO200. ỐNG DẪN NƯỚC (WATER TUBE)- 220521 HYPERTHERM MAXPRO200.

ỐNG DẪN NƯỚC (WATER TUBE)- 220521 HYPERTHERM MAXPRO200.

Liên hệ
Ống dẫn nước (Water Tube) Pno 220521- Hypertherm Maxpro200.

Ống dẫn nước (Water Tube) Pno 220521- Hypertherm Maxpro200.

Dòng cắt tối đa: 200A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ