Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220857 HYPERTHERM
VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220857 HYPERTHERM VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220857 HYPERTHERM VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220857 HYPERTHERM

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220857 HYPERTHERM

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220857 Hypertherm.

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220857 Hypertherm.

Dòng cắt : 85A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ

Liên hệ: 0937.162.621 Việt Hàn Cắt