Sản phẩm

CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM
CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM

CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045 HYPERTHERM

Liên hệ
Chụp bảo vệ béc cắt plasma 200A 420045 Hypertherm.

Chụp bảo vệ béc cắt plasma 200A 420045 Hypertherm.

Dùng cho dòng máy Maxpro 200

Dòng cắt tối đa: 200A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ