Sản phẩm

BÉC CẮT PLASMA 300A 420279 -HYPERTHERM XPR300
BÉC CẮT PLASMA 300A 420279 -HYPERTHERM XPR300 BÉC CẮT PLASMA 300A 420279 -HYPERTHERM XPR300 BÉC CẮT PLASMA 300A 420279 -HYPERTHERM XPR300 BÉC CẮT PLASMA 300A 420279 -HYPERTHERM XPR300

BÉC CẮT PLASMA 300A 420279 -HYPERTHERM XPR300

Liên hệ
Béc cắt plasma 300A Pno 420279- Hypertherm XPR 300

Béc cắt plasma 300A- Pno 420279- Hypertherm XPR 300

Dòng cắt tối đa: 300A

Xuất xứ : Hypertherm Mỹ