Sản phẩm

BÉC CẮT PLASMA 130A 420252- HYPERTHERM XPR300
BÉC CẮT PLASMA 130A 420252- HYPERTHERM XPR300 BÉC CẮT PLASMA 130A 420252- HYPERTHERM XPR300 BÉC CẮT PLASMA 130A 420252- HYPERTHERM XPR300 BÉC CẮT PLASMA 130A 420252- HYPERTHERM XPR300

BÉC CẮT PLASMA 130A 420252- HYPERTHERM XPR300

Liên hệ
Béc cắt plasma 130A Pno 420252 Hypertherm XPR300

Béc cắt plasma 130A Pno 420252 Hypertherm XPR300

Dòng cắt tối đa: 130A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ