Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420242 HYPERTHERM
VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420242 HYPERTHERM VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420242 HYPERTHERM VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420242 HYPERTHERM VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420242 HYPERTHERM

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420242 HYPERTHERM

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 80-130A Pno: 420242 Hypertherm XPR300.

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 80-130A Pno: 420242 Hypertherm XPR300.

Dòng cắt: 80-130A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ