Sản phẩm

ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200)
ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200) ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200) ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200) ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200)

ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200)

Liên hệ
ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200)

ĐIỆN CỰC PLASMA HYPERTHERM 220937 (Maxpro200)

Dòng cắt tối đa: 200A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ