Sản phẩm

ỐNG GIỮ CHỤP BÉC CẮT 220854
ỐNG GIỮ CHỤP BÉC CẮT 220854 ỐNG GIỮ CHỤP BÉC CẮT 220854 ỐNG GIỮ CHỤP BÉC CẮT 220854 ỐNG GIỮ CHỤP BÉC CẮT 220854

ỐNG GIỮ CHỤP BÉC CẮT 220854

Liên hệ
Ống giữ chụp béc cắt 220854 Hypertherm

Ống giữ chụp béc cắt 220854 Hypertherm dùng cho các dòng máy cắt Plasma Powermax 45, 65, 105.

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ.