Sản phẩm

BÉC CẮT PLASMA 220975 HYPERTHERM
BÉC CẮT PLASMA 220975 HYPERTHERM BÉC CẮT PLASMA 220975 HYPERTHERM BÉC CẮT PLASMA 220975 HYPERTHERM BÉC CẮT PLASMA 220975 HYPERTHERM

BÉC CẮT PLASMA 220975 HYPERTHERM

Liên hệ
Béc cắt plasma 220975 Hypertherm

Béc cắt Plasma 220975 Hypertherm 

Dùng cho dòng máy Powermax 125 Hypertherm

Dòng cắt từ 65- 125A