Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220179 HYPERTHERM.
VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220179 HYPERTHERM.

VÒNG XOÁY KHÍ (SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 220179 HYPERTHERM.

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220179 Hypertherm.

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 220179 Hypertherm.

Dòng cắt: 130A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ.

Liên hệ: 0937.162.621 Việt Hàn cắt