Sản phẩm

CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200
CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200 CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200 CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200 CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200 CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200

CHỤP BẢO VỆ BÉC CẮT PLASMA 200A 420045- HYPERTHERM MAXPRO 200

Liên hệ
Chụp bảo vệ béc cắt plasma 200A 420045- Hypertherm Maxpro 200.

Chụp bảo vệ béc cắt plasma 200A 420045- Hypertherm Maxpro 200.

Dòng cắt tối đa: 200A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ