Sản phẩm

ĐIỆN CỰC PLASMA 130A - 420249 HYPERTHERM XPR 300
ĐIỆN CỰC PLASMA 130A - 420249 HYPERTHERM XPR 300 ĐIỆN CỰC PLASMA 130A - 420249 HYPERTHERM XPR 300 ĐIỆN CỰC PLASMA 130A - 420249 HYPERTHERM XPR 300 ĐIỆN CỰC PLASMA 130A - 420249 HYPERTHERM XPR 300

ĐIỆN CỰC PLASMA 130A - 420249 HYPERTHERM XPR 300

Liên hệ
Điện cực plasma 130A Pno 420249 Hypertherm XPR 300

Điện cực plasma 130A Pno 420249 Hypertherm XPR 300.

Dòng cắt tối đa: 130A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ.